Вход / Регистрация
СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА УСТРОЙСТВО!

Партньори

Принципът на нашето партньорсвто е в основата на успешното функциониране на „Литературен компас". Зад гърба ни стоят големи регионални институции, които участват в цялостния процес по разработване и създавне на материали по проекта.


НРБ „Иван Вазов"

4000 Пловдив
ул. „Авксентий Велешки" 17
тел.: (+ 032) 654 901
факс: (+ 032) 654 902
e-mail: nbiv@libplovdiv.com
сайт: http://www.libplovdiv.com/

 

Филологичен факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

4000 Пловдив
ул. „Цар Асен" 24
тел./факс: (+ 032) 261 332
e-mail:ff@uni-plovdiv.bg
сайт: http://slovo.uni-plovdiv.bg

 

Дружество на пловдивските писатели

4000 Пловдив
ул. „Княз Церетелев" 19
тел.: (+ 032) 631 776
e-mail: dplovdiv@abv.bg
сайт: http://the-art.hit.bg


 

„Литературен компас" съществува благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Пловдив 2019".


4000 Пловдив
ул. „Арх. Христо Пеев" 6
тел.: (+ 359) 32 260054
e-mail: info@plovdiv2019.eu
сайт: http://plovdiv2019.eu