Вход / Регистрация
СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА УСТРОЙСТВО!

ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ

~ Последно обновена: 16.07.2013 14:22

ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ

Народна библиотека „Иван Вазов“ се включи в „Грантова схема за финансиране на иновативни проекти 2013“ от програмата на „Глоб@лни библиотеки – България“.

 

Проектът е „Подпомагане и социално приобщаване на хора с увреден слух и достъп до е-услуги в Народна библиотека „Иван Вазов“. Целите на проекта са да се проучи чрез анкетиране сред членовете на съюза на глухите, необходимостта от достъп до електронни услуги, предлагани в Библиотеката. Обучение на библиотечни служители и доброволци от обществени организации на жестомимичен език с цел облекчаване и разширяване на възможностите за комуникация с хора с увреждания. Запознаване на потребители от различни възрасти на целевата група с възможностите за ползване и достъп до Библиотеката.

Проектът се извършва с партньорската дейност на Съюз на глухите в България – Районна организация Пловдив, сдружение „Хуманитарни инициативи за Европейско развитие на България“ – Пловдив и доброволци от БЧК, Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив, Търговско-Промишлена Камара.

Стартира през месец юли и ще продължи до месец ноември на 2013 година.

Очаквани резултати – повишаване равнището на информираност на граждани с увреден слух и улесняване на достъпа до е-услуги в библиотеката и други обществени институции; утвърждаване на доброволчеството в съвременното гражданско общество.

 

Коментари

Само регистрирани потребители могат да добавят коментари!