Вход / Регистрация
СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА УСТРОЙСТВО!

Рецензия на Атлас Философия

~ Последно обновена: 12.12.2013 11:16

Рецензия на Атлас Философия

Философският атлас на издателство „Летера“ е изключително полезна книга, която покрива потребността от такъв род източник на знание.

Философията работи с предимно общи абстракции, но тук научният инструментариум е съдържателен и точно подбран и задава предметна плътност на конкретната теоретична информация.

Базирано на историко-философски подход, съдържанието е добре подбрано, като се опира на най-значимите представители на историята на философията, ясно са определени основните философски понятия, идеи и философски школи.

В книгата е проследена цялата нишка на философско познание. От особена важност е последователното извеждане на основните идеи, обвързани със спецификата на теорията на всеки философ, както и приносът му в историята на философията. Приложен е аксиологичен подход.

Особено внимание и интерес заслужават илюстрациите и графиките, които сполучливо онагледяват съдържанието и допълват информацията. Схемите са логически обвързани със съответното съдържание, таблиците в цветове, подпомагат осмислянето на представените философски концепции.

Материалът е структуриран, изказът е достъпен и зрително добре поднесен. Предметният показалец в края на книгата улеснява търсенето на информацията. Известно неудобство създава ситният шрифт.

Философският атлас в известен смисъл играе ролята на справочник, в който философските идеи и автори очакват всекиго, посегнал към тях да открие отговор по даден философски проблем или просто иска да прочете една единствена книга, чрез която иска да открие фундаменталното знание.

Атласът е подходящ за подготовка на учениците за държавен зрелостен изпит по философия, за кандидат-студентски изпит, както и за всеки, който иска да се докосне до универсалността и интелектуалната същност на философията.

 

© Изготвил: Донка Алексиева, главен учител по философия – Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Езкюпери“ – гр. Пловдив

© Редактор: Деана Миткова


 

Коментари

Само регистрирани потребители могат да добавят коментари!